Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

​S.NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI​
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER​
HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI  ​
1- Müracaat Dilekçesi
2- Sabıka Kaydı 
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması     
    Formu
4- Devlet hastanesinden ve Üniversite    
     hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu  
     (Silahsızlar için Sağlık Raporu Özel
     hastaneden de alınabilir.)   
5- Diplomasının aslı ve fotokopisi  
6- 3 Adet Biyometrik fotoğraf  Son 6(altı) ay
     içerisinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka  
     Zemin rengi beyaz, 3,25 X 2,5 cm boyutunda
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- Özel Güvenlik Çalışma Harcı Makbuzu
  9- Eğitim Sertifikası
10- Nüfus Kayıt Örneği Yerleşkeli 
11- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
      daha fazla süreyle hapis cezasına ya da  affa
      uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
      suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyi
      şine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı
      suçlar, Zimmet, İrtikap, rüşvet, hırsızlık, dolan
      dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
      hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa
      sına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
      varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, veya
      fuhuş suçlarından mahkum  olmamak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 İş Günü​
 
 
 
 
2​
 
 
KAYIP ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI ​
1- Müracaat Dilekçesi
2- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf  Son 6(altı) ay
     İçerisinde, açık renk giysi ile çekilmiş, arka                                                   
     zemin rengi beyaz, 3,25 X 2,5 cm boyutlarında
  3- Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi İBAN:           
      TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 Nolu  
      Hesaba 20 TL isim belirterek Kart Ücreti   
      yatırılarak dekont  aslı
 
 
 
 
7 İş Günü​
 
 
 
 
3​
 
 
YIPRANMIŞ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI
1- Müracaat Dilekçesi
2- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf  Son 6(altı) ay
    İçerisinde, açık renk giysi ile çekilmiş,  
    arka Zemin rengi beyaz, 3,25X2,5 cm   
    boyutunda
3- Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi İBAN:
    TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 Nolu
    Hesaba isim belirterek 20 TL  Kart Ücreti
    Yatırılarak dekont aslı
4- Özel Güvenlik Kimlik Kartı
 
 
 
 
 
 
 
7 İş Günü​
 
 
 
 
 
4​
 
 
 
 
GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ ​
   1- Müracaat Dilekçesi     
   2- Hizmet sözleşmesi   
   3- Geçici Özel Güvenlik İzni verilecek yere ait
         kroki
   4- Özel Güvenlik görevlilerinin kimlik   
        fotokopileri 
   5- Özel Güvenlik görevlilerinin mali sorumluluk   
         poliçeleri
   6- Geçici Özel Güvenlik İzni için evrakların 48    
       saat önceden teslim edilmesi gerekmektedir.
      
 
 
 
 
 
1 İş Günü​
 
 
5​
ÖZEL GÜVENLİK SINAV İTİRAZLARI ​
     1- Eğitim Kurumunun Müracaat üst yazısı.​
         EK:
     1- Şahsın Müracaat Dilekçesi
     2- Banka Dekontu
 
 
7 İş Günü​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZEL GÜVENLİK İZNİ​
    Kamu Kuruluşlarının
1- Talep yazısı.
2- Bağlı bulunduğu Bakanlığı/Genel  
    Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversitelerde  
    Rektörün Uygun görüşü.
    Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalar
1- Talep yazısı.
2- Site veya Apartmanlarda genel kurul ve ya  
     yönetim kurulu kararı,
3- Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı 
     veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması
     için almış olduğu karar,
4- Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir
     örneği,
5- İmza yetkisine sahip şahısların imza   
    sirküleri.
6- Okul Aile Birliği Kararı (Okullara verilecek
    izinler için)
7- Belediyeler için (Belediye Başkanının  
    Onayı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 İş Günü​
7​
ÖZEL GÜVENLİK HARÇ MİKTARI
 
       595,43 TL.   (2018 yılına ait)​
 
   ADRES: İhsaniye Mah. Dere Sk. No: 26 
 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Kat 3 BOLU
Tel: (0 374) 215 52 35 Dahili 32 41 veya 32 42 Fax: (0374) 285 22 22
         
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS