Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖZEL GÜVENLİK KAVRAMI

Özel Güvenlik; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir. Özel Güvenlik Görevlisi ise; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi veya kişilerdir.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 18 yaşını doldurmuş olmak.

4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 
 
5. Kamu haklarından yasaklı olmamak. 
 
6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.  
 
7. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

 

Özel Güvenlik işlemleri hakkında detaylı bilgi almak ve Sınav Takvimi için

http://www.ozelguvenlik.pol.tr sitesini ziyaret ediniz.

  

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25 14300 Merkez BOLU

Santral : (374) 215 37 21 - 22 Dahili : 5862 Faks: (374) 215 52 63
 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS