Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ruhsatlar

Giriş
 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2014 YILI HARÇ MİKTARLARI

 

Yeni Harç Bedelleri:

a) Silah Taşıma Ruhsatları : 3.214 TL.

b) Silah Bulundurma Ruhsatları : 1028,40 TL.

c) Yivli Av Tüfeği Ruhsatları : 3.214 TL.

d) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları : 25 TL.    olarak yenilenmiştir.

 Silah ruhsatına müracaat için 2013 Yılı sonu itibariyle şiketlerin yıllık satış tutarı (cirosu) en az 8.500.000 TL olması gerekir.

  

 Silah ruhsat istek formunu indirmek için tıklayınız.

 

AV TÜFEĞİ MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Yivsiz Tüfek Ruhsatı
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
3. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
4. Toplum Sağlığı Merkezi veya Aile Sağlığı Merkezinden, Yivsiz Tüfek Ruhsatı almasında Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığına dair doktor raporu
5. Harç
6. Varsa Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Yeniletme ve Devir İşlemlerinde Tüfek kılıf içinde ve boş olarak getirilecek.
8. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı

Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
3. (2) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
4. Toplum Sağlığı Merkezi veya Aile Sağlığı Merkezinden, Yivsiz Tüfek Ruhsatı almasında Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki açıdan sakınca olmadığına dair doktor raporu
5. Vatandaşın adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı

Yivsiz Tüfek Devir İşlemleri
1. 2 Suret Yivsiz Tüfek Devir Sözleşmesi
2. Tüfeği Devir Eden ve Devir Alan kişiye ait Ruhsat Fotokopisi ve Aslı
3. Devir edilecek tüfek getirilecek (Boş ve kılıf içerisinde)
4. Tüfeği devir alacak kişiye ait Nüfus Cüzdanı
5. Tüfeği devir alacak kişiye ait 2 Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)

 

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Silah Bulundurma Ruhsatı
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 Yıl içinde Çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Harç.
7. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
8. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
9. Yarım Kapak Dosya

Silah Bulundurma Ruhsatı
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 Yıl içinde Çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Harç.
7. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
8. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
9. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma İşlemleri Silah Taşıma Ruhsatı (Can Güvenliğinden)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak) ,
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu,
6. Yaptığı İş ile İlgili Evraklar,
7. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi,
8. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı,
9. Yarım kapaklı dosya,
10. Harç.

 

Silah Taşıma İşlemleri Silah Taşıma Ruhsatı (Müteahhitler)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak),
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu,
6. İş Deneyim(İş Bitirme/İş Durum)Belgesi,

7. Vergi Mükelleflik Yazısı (Vergi Dairesinden ),

8. Harç
9. Ortaklık ve Şirket Söz konusu ise Tic.Sic.Gazetesi,
10. Sorumlu ortaklardan Kimlerin ruhsat alacağını belirtir Yetkili kurul kararı,

 

Silah Taşıma İşlemleri Silah Taşıma Ruhsatı (Şirket Cirosundan)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak),
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş),
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu,
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi,
7. Ticaret Sicil Gazetesi,
8. En son yayımlanan şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli),
9. Kar-Zarar Cetveli Bilanço (Maliye Onaylı),
10. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu kararı,
11. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi (Faal Mükellef) olduğuna dair Vergi Dairesi Yazısı,
12. Harç,
13. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi,
14. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı,
15. Yarım kapaklı dosya,

 

Silah Taşıma Ruhsatı (Kuyumcu Ve Sarraflardan)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç
8. Oda Kayıt Belgesi, İş Yeri Ruhsatının Aslı ve Fotokopisi
9. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ve fotokopisi
10. Sorumlu ortaklardan kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten Yönetim kurulu kararı ( Noter Tasdikli)
11. Yaptığı işten vergi mükellefi (Faal Mükellef) olduğuna dair Vergi Dairesi Yazısı)
12. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
13. Yarım Kapaklı Dosya

Silah Taşıma Ruhsatı (Basın Mensupları)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
8. Harç
9. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, Sarı Basın Kartı Aslı ve Fotokopisi
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

Silah Taşıma Ruhsatı (İşçi Sayısından)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4)Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Ticaret Sicil Gazetesi
8. En son yayımlanan şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
9. Sorumlu Ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten Yönetim kurulu Kararı (Noter Tasdikli))
10. Çalıştırılan İşçi sayısını ve pirimlerin ödendiğine dair SSK yazısı.
11. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi (Faal Mükellef) olduğuna dair Vergi Dairesi Yazısı
12. Harç.
13. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
14. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
15. Yarım Kapaklı Dosya

Silah Taşıma Ruhsatı (Arazi Sahipleri)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç
8. Yapılan İşten Vergi Mükellefi olunduğuna dair Vergi Dairesi Yazısı.
9. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı
10. Ziraat Odasından veya İl/İlçe Tarım müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
11. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
12. Yarım Kapak Dosya

 

 Silah Taşıma Ruhsatı (Arıcılık Yapanlar)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Ziraat odalarından veya İl/İlçe tarım müdürlüklerinden alınacak çitçi belgesi.
9. Kovan adedini belirten, İl/İlçe tarım müdürlüğü yazısı
10. 2000 Kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu (Müracaat tarihinden geriye dönük en eski 1 yıl)
11. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
12. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma Ruhsatı (Dövize İlişkin İşlem Yapanlar)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi aslı ve fotokopisi.
9. Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, iş yeri ruhsat fotokopisi ve aslı
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma Ruhsatı (Avukatlar)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Bağlı olduğu barodan üyelik yazısı.
9. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
10. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma Ruhsatı (Noterler)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç
8. Noterlik belgesi ve fotokopisi
9. Vergi dairesi yazısı
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

Silah Taşıma Ruhsatı
(Oda birlik federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve asil üyeleri)

1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyon yazısı
9. Görev ile ilgili seçim tutanağı
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma Ruhsatı (En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak Görev Belgesi
9. İl/İlçe seçim kurulu yazısı
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

 

Silah Taşıma Ruhsatı
(En az bir dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclisi Üyeliği yapmış olanlar)

1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 yıl içinde çekilmiş)
5. Devlet Hastanesi Heyet Raporu
6. Ruhsat ve Ruhsat Fotokopisi
7. Harç.
8. Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak Görev Belgesi
9. İl/İlçe seçim kurulu yazısı
10. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
11. Yarım Kapak Dosya

Silah Taşıma Ruhsatı (Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatı)
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı aslı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf(Son 1 Yıl içinde Çekilmiş)
5. Görev Belgesi
6. Fatura veya Satış Senedi
7. Yarım Kapak Dosya

 

Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatı
1. Valilik Makamına Dilekçe
2. Silah İstek Formu
3. Nüfus Cüzdanı (TC.No Olacak)
4. (4) Adet Fotoğraf (Son 1 Yıl içinde Çekilmiş)
5. Emeklilik Onayı
6. İlişik kesme Yazısı
7. Hukuk İşleri Yazısı
8. Zati Demirbaş Satış Senedi, Ruhsat veya Fatura
9. Müracaatçının Adli sicil kaydını belirtir yazılı beyanı
10. Yarım Kapak Dosya

NOT : Emeklilik tarihinden (6) ay sonra yapılan müracaatlarda Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir

 

  Silah ruhsat istek formunu indirmek için tıklayınız.

 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhsaniye Mahallesi Dere Sokak Ek Hizmet Binası  14100 Merkez BOLU
Santral : (374) 215 37 21 - 22 Dahili : 3232-33-34-35-36  Faks: (374) 215 52 63

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS